Chia sẻ
Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tem phổ thông)
Tác giả : Bùi Trang Toàn, Nguyễn Du
Phát hành bởi : Bưu điện Việt Nam
Năm phát hành : 2007
Tem trưng bày
Đây là bộ tem phổ thông "Chủ tịch Hồ Chí Minh" phát hành nhằm tôn vinh Bác Hồ - Lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tôn vinh là "Anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất” năm 1987./.
Bạn chưa đang nhập
Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tem phổ thông)
Tác giả:  Bùi Trang Toàn, Nguyễn Du
Phát hành bởi: Bưu điện Việt Nam
Năm phát hành: 2007
Tác giả : Bùi Trang Toàn, Nguyễn Du
Tem trưng bày
Đây là bộ tem phổ thông "Chủ tịch Hồ Chí Minh" phát hành nhằm tôn vinh Bác Hồ - Lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tôn vinh là "Anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất” năm 1987./.
Các bộ tem khác
Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tem phổ thông) Tem trưng bày Năm phát hành: 2007
Tết trồng cây Tem bán Năm phát hành: 1981
Chủ tịch Hồ Chí Minh Tem bán Năm phát hành: 1975
Trang 1 2 3 4