Chia sẻ
300 năm Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (1698 - 1998)
Tác giả : Trần Thế Vinh
Phát hành bởi : Bưu điện Việt Nam
Năm phát hành : 1998 Đã hết hàng
6,909
8,636
Thành phố Sài Gòn được khai sinh vào đầu năm 1698 do Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650 - 1700) theo lệnh Chúa Nguyễn vào Gia Định tổ chức bộ máy chính quyền đầu tiên cho vùng đất Nam Bộ. Lúc đó Sài Gòn được gọi là Gia Định Thành bao gồm Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định và Thành phố Biên Hoà. Tên gọi Sài Gòn được thay thế cho Gia Định vào những năm Pháp thuộc (1860 - 1954).

Trải qua 300 năm Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi bao chiến công oanh liệt, đã viết lên những trang sử vẻ vang cho dân tộc trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Sài Gòn đã đi vào lịch sử với bao chiến tích diệu kỳ. Năm 1976, sau khi nước nhà thống nhất, Sài Gòn được Quốc hội quyết định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.

Để ghi dấu sự kiện trọng đại này, Bưu điện Việt Nam tổ chức phát hành bộ tem "300 năm Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (1698 - 1998)" theo nghi thức đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh ./.
Số lượng 0
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
300 năm Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (1698 - 1998)
Tác giả:  Trần Thế Vinh
Phát hành bởi: Bưu điện Việt Nam
Năm phát hành: 1998
6,909 đ
Tác giả : Trần Thế Vinh
Số lượng
0
Cho vào giỏ
Thành phố Sài Gòn được khai sinh vào đầu năm 1698 do Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650 - 1700) theo lệnh Chúa Nguyễn vào Gia Định tổ chức bộ máy chính quyền đầu tiên cho vùng đất Nam Bộ. Lúc đó Sài Gòn được gọi là Gia Định Thành bao gồm Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định và Thành phố Biên Hoà. Tên gọi Sài Gòn được thay thế cho Gia Định vào những năm Pháp thuộc (1860 - 1954).

Trải qua 300 năm Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi bao chiến công oanh liệt, đã viết lên những trang sử vẻ vang cho dân tộc trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Sài Gòn đã đi vào lịch sử với bao chiến tích diệu kỳ. Năm 1976, sau khi nước nhà thống nhất, Sài Gòn được Quốc hội quyết định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.

Để ghi dấu sự kiện trọng đại này, Bưu điện Việt Nam tổ chức phát hành bộ tem "300 năm Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (1698 - 1998)" theo nghi thức đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh ./.
Các bộ tem khác
Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tem phổ thông) Tem trưng bày Năm phát hành: 2007
Tết trồng cây Tem bán Năm phát hành: 1981
Chủ tịch Hồ Chí Minh Tem bán Năm phát hành: 1975
Trang 1 2 3 4