Chia sẻ
Kỷ niệm 50 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Tác giả : Đỗ Lệnh Tuấn
Phát hành bởi : Bưu điện Việt Nam
Năm phát hành : 1995 Đã hết hàng
14,182
17,727
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là minh chứng cho sự chuẩn bị lâu dài, kiên trì, chu đáo của Đảng và nhân dân ta. Công cuộc chuẩn bị đó không chỉ diễn ra trong thời kỳ 1939 - 1945 mà là quá trình chuẩn bị suốt 15 năm kể từ khi Đảng ra đời, nhờ đó đã đưa đến sự thắng lợi mau lẹ của Cách mạng Tháng Tám. Thắng lợi đó đã chấm dứt gần 100 năm nước ta dưới sự áp bức bóc lột của thực dân Pháp và xoá bỏ chế độ phong kiến tồn tại hàng nghìn năm, đưa nước ta bước vào một kỷ nguyên mới từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến trở thành một nước tự do, độc lập. Thực tế thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám cũng đã chứng minh rằng: "Cách mạng không tự nó đến, phải chuẩn bị nó, giành lấy nó".

Để đánh dấu bước ngoặt lịch sử trọng đại này, Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem "Kỷ niệm 50 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9"./.
Số lượng 0
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Kỷ niệm 50 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Tác giả:  Đỗ Lệnh Tuấn
Phát hành bởi: Bưu điện Việt Nam
Năm phát hành: 1995
14,182 đ
Tác giả : Đỗ Lệnh Tuấn
Số lượng
0
Cho vào giỏ
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là minh chứng cho sự chuẩn bị lâu dài, kiên trì, chu đáo của Đảng và nhân dân ta. Công cuộc chuẩn bị đó không chỉ diễn ra trong thời kỳ 1939 - 1945 mà là quá trình chuẩn bị suốt 15 năm kể từ khi Đảng ra đời, nhờ đó đã đưa đến sự thắng lợi mau lẹ của Cách mạng Tháng Tám. Thắng lợi đó đã chấm dứt gần 100 năm nước ta dưới sự áp bức bóc lột của thực dân Pháp và xoá bỏ chế độ phong kiến tồn tại hàng nghìn năm, đưa nước ta bước vào một kỷ nguyên mới từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến trở thành một nước tự do, độc lập. Thực tế thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám cũng đã chứng minh rằng: "Cách mạng không tự nó đến, phải chuẩn bị nó, giành lấy nó".

Để đánh dấu bước ngoặt lịch sử trọng đại này, Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem "Kỷ niệm 50 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9"./.
Các bộ tem khác
Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tem phổ thông) Tem trưng bày Năm phát hành: 2007
Tết trồng cây Tem bán Năm phát hành: 1981
Chủ tịch Hồ Chí Minh Tem bán Năm phát hành: 1975
Trang 1 2 3 4