Chia sẻ
Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Tác giả : Trần Lương
Phát hành bởi : Bưu điện Việt Nam
Năm phát hành : 1985 Đã hết hàng
3,636
4,545
Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày 03/02/1930, là sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại, đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng trong Lịch sử Cách mạng Việt Nam. Trên chặng đường lãnh đạo cách mạng Việt Nam chín thập niên qua, Đảng ta đã dẫn dắt toàn dân tộc vượt qua những thách thức khắc nghiệt nhất, giành được nhiều thắng lợi to lớn.

Nhằm tuyên truyền những mốc son chói lọi của Đảng, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, Năm 1985, Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem “Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Việc phát hành bộ tem góp phần tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân, các cán bộ đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 55 năm qua.
Số lượng 0
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Tác giả:  Trần Lương
Phát hành bởi: Bưu điện Việt Nam
Năm phát hành: 1985
3,636 đ
Tác giả : Trần Lương
Số lượng
0
Cho vào giỏ
Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày 03/02/1930, là sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại, đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng trong Lịch sử Cách mạng Việt Nam. Trên chặng đường lãnh đạo cách mạng Việt Nam chín thập niên qua, Đảng ta đã dẫn dắt toàn dân tộc vượt qua những thách thức khắc nghiệt nhất, giành được nhiều thắng lợi to lớn.

Nhằm tuyên truyền những mốc son chói lọi của Đảng, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, Năm 1985, Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem “Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Việc phát hành bộ tem góp phần tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân, các cán bộ đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 55 năm qua.
Các bộ tem khác
Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tem phổ thông) Tem trưng bày Năm phát hành: 2007
Tết trồng cây Tem bán Năm phát hành: 1981
Chủ tịch Hồ Chí Minh Tem bán Năm phát hành: 1975
Trang 1 2 3 4