Chia sẻ
Tết trồng cây
Tác giả : Trần Huy Khánh
Phát hành bởi : Bưu điện Việt Nam
Năm phát hành : 1981 Đã hết hàng
6,545
8,182
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân ta đã thực hiện “Tết trồng cây” đầu tiên trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý (1960). Từ đó trở đi, mỗi khi mùa xuân đến, nhân dân ta lại tổ chức Tết trồng cây theo lời Bác.

Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem "Tết trồng cây" nhằm nêu bật những thành tựu và ý nghĩa to lớn của ngày “Tết” đặc biệt này, để mỗi người dân suy nghĩ và cố gắng phấn đấu, phát huy hơn nữa sự nghiệp trồng cây, trồng người mà Bác Hồ đã chăm lo để đất nước ta càng ngày càng xuân./.
Số lượng 0
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Tết trồng cây
Tác giả:  Trần Huy Khánh
Phát hành bởi: Bưu điện Việt Nam
Năm phát hành: 1981
6,545 đ
Tác giả : Trần Huy Khánh
Số lượng
0
Cho vào giỏ
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân ta đã thực hiện “Tết trồng cây” đầu tiên trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý (1960). Từ đó trở đi, mỗi khi mùa xuân đến, nhân dân ta lại tổ chức Tết trồng cây theo lời Bác.

Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem "Tết trồng cây" nhằm nêu bật những thành tựu và ý nghĩa to lớn của ngày “Tết” đặc biệt này, để mỗi người dân suy nghĩ và cố gắng phấn đấu, phát huy hơn nữa sự nghiệp trồng cây, trồng người mà Bác Hồ đã chăm lo để đất nước ta càng ngày càng xuân./.
Các bộ tem khác
Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tem phổ thông) Tem trưng bày Năm phát hành: 2007
Tết trồng cây Tem bán Năm phát hành: 1981
Chủ tịch Hồ Chí Minh Tem bán Năm phát hành: 1975
Trang 1 2 3 4