Chia sẻ
Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam (tem quân đội)
Tác giả : Trịnh Quốc Thụ
Phát hành bởi : Bưu điện Việt Nam
Năm phát hành : 1981 Đã hết hàng
5,455
6,818
Ngày 07/5/1955 đánh dấu sự ra đời của Quân chủng Hải quân với lực lượng tiền thân là Cục Phòng thủ bờ biển. Cục Hải quân luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong giai đoạn lịch sử này, bộ đội Hải quân đã 3 lần được vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm. Bác đã ân cần thăm hỏi và căn dặn cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng Hải quân rất nhiều điều, Bác dạy: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay, ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Luôn ghi lời dạy của Bác, Hải quân Nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trở thành quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ sẵn sàng chiến đấu và giành thắng lợi, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và xây dựng, phát triển đất nước trong tình hình mới.

Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem "Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam". Bộ tem mô tả hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đội chiếc mũ đặc chủng của lực lượng Hải quân Việt Nam, thể hiện sự coi trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như Đảng, Nhà nước đối với lực lượng Hải quân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc./.
Số lượng 0
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam (tem quân đội)
Tác giả:  Trịnh Quốc Thụ
Phát hành bởi: Bưu điện Việt Nam
Năm phát hành: 1981
5,455 đ
Tác giả : Trịnh Quốc Thụ
Số lượng
0
Cho vào giỏ
Ngày 07/5/1955 đánh dấu sự ra đời của Quân chủng Hải quân với lực lượng tiền thân là Cục Phòng thủ bờ biển. Cục Hải quân luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong giai đoạn lịch sử này, bộ đội Hải quân đã 3 lần được vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm. Bác đã ân cần thăm hỏi và căn dặn cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng Hải quân rất nhiều điều, Bác dạy: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay, ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Luôn ghi lời dạy của Bác, Hải quân Nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trở thành quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ sẵn sàng chiến đấu và giành thắng lợi, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và xây dựng, phát triển đất nước trong tình hình mới.

Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem "Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam". Bộ tem mô tả hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đội chiếc mũ đặc chủng của lực lượng Hải quân Việt Nam, thể hiện sự coi trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như Đảng, Nhà nước đối với lực lượng Hải quân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc./.
Các bộ tem khác
Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tem phổ thông) Tem trưng bày Năm phát hành: 2007
Tết trồng cây Tem bán Năm phát hành: 1981
Chủ tịch Hồ Chí Minh Tem bán Năm phát hành: 1975
Trang 1 2 3 4