Chia sẻ
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh “Yêu nước vẫn là việc phải để lên trên hết”
Tác giả : Nguyễn Văn Khoan
Phát hành bởi : NXB Công An Nhân Dân
Năm phát hành :
Sách trưng bày
Hòa chung không khí cả nước long trọng kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015) với nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật nhằm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn đối với người cha già muôn vàn kính yêu, vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Nhà Xuất bản Công an nhân dân xin trân trọng gửi đến quý bạn đọc cuốn sách do TS. Nguyễn Văn Khoan viết. Vốn là Đại tá, Tiến sĩ Sử học thuộc Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, TS. Nguyễn Văn Khoan từ lâu đã có rất nhiều bài báo, bài viết, tham luận khoa học... về Hồ Chủ tịch được đăng tải trên các báo: Quân đội nhân dân, Thanh tra, Tình thương và Cuộc sống, Thông tin tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh, Đặc san Thông tin khoa học Bà Rịa - Vũng Tàu... với nhiều bút danh đã trở nên thân thuộc với bạn đọc như: Nguyễn Văn Khoan, Thủy Trường, Hương Giang, Hồng Việt,... Cuốn sách được Nhà Xuất bản Công an nhân dân giới thiệu sau đây mang tên Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh “Yêu nước vẫn là việc phải để lên trên hết” tập hợp có chọn lọc những bài viết sâu sắc về Bác Hồ của TS. Nguyễn Văn Khoan trong suốt thời gian ông nghiên cứu, tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung của cuốn sách phản ánh tư tưởng, nhân cách lớn, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; việc Đảng và nhân dân ta đã vận dụng thành công tư tưởng của Bác trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà; việc Người coi trọng tinh thần đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn bản sắc dân tộc nhưng không đóng cửa, bảo thủ mà cần có sự học hỏi, tiếp thu những tiến bộ của văn hóa nhân loại; việc Người chủ trương nghệ thuật trước hết phải là một công cụ phục vụ dân sinh, nâng cao giá trị tinh thần, đạo đức của con người để hướng đến con người Việt Nam mới...; việc Người trở thành cầu nối hữu nghị trong mối quan hệ thân ái, đoàn kết, gắn bó keo sơn Việt Nam - Lào; việc Người trả lời với giới thạo tin phương Tây tháng 6-1964... Cuốn sách xứng đáng là một nguồn tư liệu tham khảo rất có giá trị không chỉ với giới nghiên cứu học thuật chuyên sâu về Bác mà còn cả với đông đảo bạn đọc luôn mang trong mình tình yêu, sự kính nể và lòng biết ơn vô hạn đến Bác Hồ.
Bạn chưa đang nhập
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh “Yêu nước vẫn là việc phải để lên trên hết”
Tác giả:  Nguyễn Văn Khoan
Phát hành bởi: NXB Công An Nhân Dân
Năm phát hành:
Tác giả : Nguyễn Văn Khoan
Sách trưng bày
Hòa chung không khí cả nước long trọng kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015) với nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật nhằm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn đối với người cha già muôn vàn kính yêu, vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Nhà Xuất bản Công an nhân dân xin trân trọng gửi đến quý bạn đọc cuốn sách do TS. Nguyễn Văn Khoan viết. Vốn là Đại tá, Tiến sĩ Sử học thuộc Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, TS. Nguyễn Văn Khoan từ lâu đã có rất nhiều bài báo, bài viết, tham luận khoa học... về Hồ Chủ tịch được đăng tải trên các báo: Quân đội nhân dân, Thanh tra, Tình thương và Cuộc sống, Thông tin tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh, Đặc san Thông tin khoa học Bà Rịa - Vũng Tàu... với nhiều bút danh đã trở nên thân thuộc với bạn đọc như: Nguyễn Văn Khoan, Thủy Trường, Hương Giang, Hồng Việt,... Cuốn sách được Nhà Xuất bản Công an nhân dân giới thiệu sau đây mang tên Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh “Yêu nước vẫn là việc phải để lên trên hết” tập hợp có chọn lọc những bài viết sâu sắc về Bác Hồ của TS. Nguyễn Văn Khoan trong suốt thời gian ông nghiên cứu, tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung của cuốn sách phản ánh tư tưởng, nhân cách lớn, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; việc Đảng và nhân dân ta đã vận dụng thành công tư tưởng của Bác trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà; việc Người coi trọng tinh thần đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn bản sắc dân tộc nhưng không đóng cửa, bảo thủ mà cần có sự học hỏi, tiếp thu những tiến bộ của văn hóa nhân loại; việc Người chủ trương nghệ thuật trước hết phải là một công cụ phục vụ dân sinh, nâng cao giá trị tinh thần, đạo đức của con người để hướng đến con người Việt Nam mới...; việc Người trở thành cầu nối hữu nghị trong mối quan hệ thân ái, đoàn kết, gắn bó keo sơn Việt Nam - Lào; việc Người trả lời với giới thạo tin phương Tây tháng 6-1964... Cuốn sách xứng đáng là một nguồn tư liệu tham khảo rất có giá trị không chỉ với giới nghiên cứu học thuật chuyên sâu về Bác mà còn cả với đông đảo bạn đọc luôn mang trong mình tình yêu, sự kính nể và lòng biết ơn vô hạn đến Bác Hồ.
Sách cùng chuyên mục
Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức Sách trưng bày NXB: Thông tin - Truyền thông
Sách cùng chuyên mục