Chia sẻ
Bác Hồ với Hà Nội
Tác giả : Nguyễn Hoàng Điệp - Phương Thanh - Hoàng Anh
Phát hành bởi : NXB Văn hóa thông tin
Năm phát hành : 2009
Sách trưng bày
Cuốn sách Bác Hồ với Hà Nội của các tác giả Nguyễn Hoàng Điệp - Phương Anh - Hoàng Anh chứa đựng những câu chuyện về cuộc đời hoạt động của Bác Hồ được lưu lại qua hình ảnh, qua ký ức của nhiều người, đó là những lời thăm hỏi ân cần, sự chỉ đạo sát sao của Người đối với nhân dân Thủ đô trong lao động, sản xuất và chiến đấu, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Hà Nội trở thành trái tim hậu phương lớn miền Bắc chi viện cho miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc.
Cuốn sách được chia làm hai phần:
Phần I : Gồm gần 200 hình ảnh, tư liệu quý liên quan đến hoạt động của Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội và tình cảm của nhân dân Hà Nội đối với Bác Hồ, được xếp theo trình tự thời gian.
Phần II : Gồm những câu chuyện về Bác Hồ với Hà Nội của nhiều cán bộ và quần chúng nhân dân Hà Nội đã từng may mắn gặp Bác, được học tập và trưởng thành, được Bác chỉ bảo và dạy dỗ ân cần.
Những đức tính của Người thể hiện trong suốt quá trình sống, làm việc, đó là sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, luôn là tấm gương sáng để mọi người noi theo.
Bạn chưa đang nhập
Bác Hồ với Hà Nội
Tác giả:  Nguyễn Hoàng Điệp - Phương Thanh - Hoàng Anh
Phát hành bởi: NXB Văn hóa thông tin
Năm phát hành: 2009
Tác giả : Nguyễn Hoàng Điệp - Phương Thanh - Hoàng Anh
Sách trưng bày
Cuốn sách Bác Hồ với Hà Nội của các tác giả Nguyễn Hoàng Điệp - Phương Anh - Hoàng Anh chứa đựng những câu chuyện về cuộc đời hoạt động của Bác Hồ được lưu lại qua hình ảnh, qua ký ức của nhiều người, đó là những lời thăm hỏi ân cần, sự chỉ đạo sát sao của Người đối với nhân dân Thủ đô trong lao động, sản xuất và chiến đấu, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Hà Nội trở thành trái tim hậu phương lớn miền Bắc chi viện cho miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc.
Cuốn sách được chia làm hai phần:
Phần I : Gồm gần 200 hình ảnh, tư liệu quý liên quan đến hoạt động của Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội và tình cảm của nhân dân Hà Nội đối với Bác Hồ, được xếp theo trình tự thời gian.
Phần II : Gồm những câu chuyện về Bác Hồ với Hà Nội của nhiều cán bộ và quần chúng nhân dân Hà Nội đã từng may mắn gặp Bác, được học tập và trưởng thành, được Bác chỉ bảo và dạy dỗ ân cần.
Những đức tính của Người thể hiện trong suốt quá trình sống, làm việc, đó là sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, luôn là tấm gương sáng để mọi người noi theo.
Sách cùng chuyên mục
Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức Sách trưng bày NXB: Thông tin - Truyền thông
Sách cùng chuyên mục