Chia sẻ
Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do Người sáng lập
Tác giả : PGS. TS Đàm Đức Vượng
Phát hành bởi : NXB Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành : 2016 Đã hết hàng
99,000
99,000
Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là đề tài bất tận cho những nghiên cứu của các nhà khoa học, chuyên gia sử học,… Với cuốn “Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do Người sáng lập”, tác giả - PGS. TS. Đàm Đức Vượng đã trình bày một cách có hệ thống về toàn bộ quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người sáng lập Nhà nước cách mạng Việt Nam; những tên chữ, bút danh, bí danh của Người gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng đầy song gió của Người; về các tổ chức tiền thân của Đảng; về Hội nghị thành lập Đảng và toàn bộ quá trình hoạt động của Đảng trải qua 12 Đại hội đại biểu toàn quốc. Cuốn sách là một tài liệu tham khảo hữu ích góp phần nghiên cứu về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên cứu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Số lượng 0
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do Người sáng lập
Tác giả:  PGS. TS Đàm Đức Vượng
Phát hành bởi: NXB Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành: 2016
99,000 đ
Tác giả : PGS. TS Đàm Đức Vượng
Số lượng
0
Cho vào giỏ
Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là đề tài bất tận cho những nghiên cứu của các nhà khoa học, chuyên gia sử học,… Với cuốn “Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do Người sáng lập”, tác giả - PGS. TS. Đàm Đức Vượng đã trình bày một cách có hệ thống về toàn bộ quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người sáng lập Nhà nước cách mạng Việt Nam; những tên chữ, bút danh, bí danh của Người gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng đầy song gió của Người; về các tổ chức tiền thân của Đảng; về Hội nghị thành lập Đảng và toàn bộ quá trình hoạt động của Đảng trải qua 12 Đại hội đại biểu toàn quốc. Cuốn sách là một tài liệu tham khảo hữu ích góp phần nghiên cứu về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên cứu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sách cùng chuyên mục
Sách cùng chuyên mục