Chia sẻ
Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ
Tác giả : TS. Nguyễn Văn Khoan
Phát hành bởi : NXB Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành : 2016
Sách trưng bày
Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta luôn được bầu bạn khắp năm châu ngưỡng mộ và khâm phục. Người từng là tâm điểm chú ý trong số các nhà tư tưởng, nhà khoa học, nhà văn hóa, những chính khách,… trên khắp thế giới nửa cuối thế ký XX với phong cách nói chuyện thân mật và hình tượng khiêm nhường, giản dị.
Đã 58 năm trôi qua kể từ ngày Người cùng đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến thăm chính thức Ấn Độ, tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ do Người dày công xây dựng và vun đắp đã ngày càng phát triển tốt đẹp. Cuốn sách “Hồ Chí Minh – Biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ” được tuyển chọn từ các tư liệu báo chí trong và ngoài nước viết về chuyến thăm Ấn Độ của Người. Đây là tư liệu quý giá mà tác giả đã dày công sưu tầm, biên soạn và chỉnh lý trong nhiều năm qua, để tái hiện lại phần nào những tình cảm nồng ấm của các nhà lãnh đạo, nhân dân Ấn Độ dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta.
Bạn chưa đang nhập
Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ
Tác giả:  TS. Nguyễn Văn Khoan
Phát hành bởi: NXB Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành: 2016
Tác giả : TS. Nguyễn Văn Khoan
Sách trưng bày
Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta luôn được bầu bạn khắp năm châu ngưỡng mộ và khâm phục. Người từng là tâm điểm chú ý trong số các nhà tư tưởng, nhà khoa học, nhà văn hóa, những chính khách,… trên khắp thế giới nửa cuối thế ký XX với phong cách nói chuyện thân mật và hình tượng khiêm nhường, giản dị.
Đã 58 năm trôi qua kể từ ngày Người cùng đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến thăm chính thức Ấn Độ, tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ do Người dày công xây dựng và vun đắp đã ngày càng phát triển tốt đẹp. Cuốn sách “Hồ Chí Minh – Biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ” được tuyển chọn từ các tư liệu báo chí trong và ngoài nước viết về chuyến thăm Ấn Độ của Người. Đây là tư liệu quý giá mà tác giả đã dày công sưu tầm, biên soạn và chỉnh lý trong nhiều năm qua, để tái hiện lại phần nào những tình cảm nồng ấm của các nhà lãnh đạo, nhân dân Ấn Độ dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta.
Sách cùng chuyên mục
Sách cùng chuyên mục