Chia sẻ
Hồ Chí Minh biểu tượng của thời đại
Tác giả : Đỗ Hoàng Linh
Phát hành bởi : NXB Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành : 2019
Sách trưng bày
Chân dung cụ Hồ trong cuốn “Ho” của nhà báo người Mỹ nổi tiếng David Halberstam được phác họa đầy ấn tượng: “…tự tin trong cốt cách bình dân, lý tưởng dân tộc mạnh mẽ và kiên định, có lòng tin vững chắc về sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-xít và chiến tranh toàn dân là con đường duy nhất giải phóng đất nước của cụ khỏi chủ nghĩa thực dân…”
Theo trên, cuốn sách “Hồ Chí Minh – Biểu tượng của thời đại” là một bức phác họa cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngoại hình cho đến phẩm chất bên trong, tác phong và trí tuệ của Người trong những sự kiện lớn cho đến đời sống thường nhật, để từ đó toát lên chất “cụ Hồ” khiến nhiều người trên thế giới vẫn mãi tôn sùng.
Bạn chưa đang nhập
Hồ Chí Minh biểu tượng của thời đại
Tác giả:  Đỗ Hoàng Linh
Phát hành bởi: NXB Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành: 2019
Tác giả : Đỗ Hoàng Linh
Sách trưng bày
Chân dung cụ Hồ trong cuốn “Ho” của nhà báo người Mỹ nổi tiếng David Halberstam được phác họa đầy ấn tượng: “…tự tin trong cốt cách bình dân, lý tưởng dân tộc mạnh mẽ và kiên định, có lòng tin vững chắc về sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-xít và chiến tranh toàn dân là con đường duy nhất giải phóng đất nước của cụ khỏi chủ nghĩa thực dân…”
Theo trên, cuốn sách “Hồ Chí Minh – Biểu tượng của thời đại” là một bức phác họa cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngoại hình cho đến phẩm chất bên trong, tác phong và trí tuệ của Người trong những sự kiện lớn cho đến đời sống thường nhật, để từ đó toát lên chất “cụ Hồ” khiến nhiều người trên thế giới vẫn mãi tôn sùng.
Sách cùng chuyên mục
Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức Sách trưng bày NXB: Thông tin - Truyền thông
Sách cùng chuyên mục