Chia sẻ
Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình và hữu nghị giữa nhân dân toàn thế giới
Tác giả : Đỗ Hoàng Linh - Nguyễn Văn Dương(sưu tầm và biên soạn)
Phát hành bởi : NXB Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành : 2015
Sách trưng bày
Tư tưởng hòa bình, hợp tác, hữu nghị, đoàn kết quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tư tưởng đi trước thời đại, tạo điều kiện thuận lợi cho nước ta hợp tác cùng phát triển với các quốc gia trong và ngoài khu vực. Tư tưởng của Người đã và đang được vận dụng sáng tạo và tiếp tục phát triển, đặc biệt trong bối cảnh quốc tế hiện đang có nhiều biến đổi phức tạp với những cơ hội và mưu đồ đan xen, tác động đến nền hòa bình và tình hợp tác, hữu nghị của nước ta và các nước trên thế giới.
Cuốn sách “Hồ Chí Minh - biểu tượng của hòa bình và hữu nghị giữa nhân dân toàn thế giới” đã khắc họa chân thực và xúc động về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những bức ảnh lịch sử quý giá: từ khi bước chân đi tìm đường cứu nước cho đến khi hoàn thành trọn vẹn vai trò của người đứng đầu Nhà nước; những khoảnh khắc tiễn đưa Người đi xa; những tình cảm ngợi ca, trân trọng và kính phục của bạn bè quốc tế về cuộc đời và sự nghiệp của Người.
Bạn chưa đang nhập
Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình và hữu nghị giữa nhân dân toàn thế giới
Tác giả:  Đỗ Hoàng Linh - Nguyễn Văn Dương(sưu tầm và biên soạn)
Phát hành bởi: NXB Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành: 2015
Tác giả : Đỗ Hoàng Linh - Nguyễn Văn Dương(sưu tầm và biên soạn)
Sách trưng bày
Tư tưởng hòa bình, hợp tác, hữu nghị, đoàn kết quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tư tưởng đi trước thời đại, tạo điều kiện thuận lợi cho nước ta hợp tác cùng phát triển với các quốc gia trong và ngoài khu vực. Tư tưởng của Người đã và đang được vận dụng sáng tạo và tiếp tục phát triển, đặc biệt trong bối cảnh quốc tế hiện đang có nhiều biến đổi phức tạp với những cơ hội và mưu đồ đan xen, tác động đến nền hòa bình và tình hợp tác, hữu nghị của nước ta và các nước trên thế giới.
Cuốn sách “Hồ Chí Minh - biểu tượng của hòa bình và hữu nghị giữa nhân dân toàn thế giới” đã khắc họa chân thực và xúc động về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những bức ảnh lịch sử quý giá: từ khi bước chân đi tìm đường cứu nước cho đến khi hoàn thành trọn vẹn vai trò của người đứng đầu Nhà nước; những khoảnh khắc tiễn đưa Người đi xa; những tình cảm ngợi ca, trân trọng và kính phục của bạn bè quốc tế về cuộc đời và sự nghiệp của Người.
Sách cùng chuyên mục
Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức Sách trưng bày NXB: Thông tin - Truyền thông
Sách cùng chuyên mục