Nhiều cán bộ, đi đâu, dự đâu lúc nào cũng nhờ văn phòng, thư ký, trợ lý hoặc là viết sẵn bài phát biểu hoặc là chấp bút, gạch đầu dòng. Ông Thanh Quảng có lần kể chuyện:

- Năm 1954 trước khi khai mạc hội nghị quân sự ở Trung Giã bàn các vấn đề cụ thể về việc Pháp rút quân, anh Văn (Võ Nguyên Giáp) và tôi chuẩn bị một bài diễn văn để anh Dũng (Văn Tiến Dũng) đọc. Bấy giờ, Bộ Tổng tư lệnh đã xuôi đến Đại Từ - Thái Nguyên. Hai chúng tôi đang ngồi viết thì Bác đến. Bác hỏi:

- Khuya rồi, sao các chú chưa đi ngủ?

Chúng tôi thưa là viết diễn văn chưa xong. Bác bảo:

- Các chú đi ngủ đi. Để Bác viết cho. - Rồi Bác vơ tất cả giấy tờ đi.

Năm giờ sáng hôm sau, giữa lúc tôi đang “kéo cưa” bỗng nghe tiếng gõ cửa. Bác đưa cho tôi hai bản “diễn văn” một bằng tiếng Việt, một bằng tiếng Pháp. Bác còn hỏi:

- Được không?

Tôi vội vàng lấy xe mô tô, phóng như bay về Trung Giã.

(Theo Thanh Quảng, Nguyên Phó Văn phòng Quận ủy Trung ương)

Trích từ cuốn sách “Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà” NXB Thông tin và Truyền thông xuất bản.