Chia sẻ
Tranh ghép bằng tem: chân dung Bác Hồ (210x300)
Tác giả : Đỗ Lệnh Tuấn
Phát hành bởi : Bưu điện Việt Nam
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 3 tem
2,000,000
2,500,000
Tranh ghép bằng Tem:
Được ghép từ hàng nghìn con Tem cổ Bưu chính Quốc gia được các họa sỹ tỷ mỹ cắt ghép thành chân dung những bức tranh. Mang ý nghĩ chính trị Quốc gia rất lớn.
Đã được rất nhiều đơn vị nhà nước cũng như tư nhân dùng làm quà tặng đối ngoại cũng như kỷ niêm.
Tranh ghép bằng Tem được sản xuất và bán độc quyền tại Công ty Tem Bưu chính- chi nhánh Tổng Công ty Bưu điện Việt nam
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Tranh ghép bằng tem: chân dung Bác Hồ (210x300)
Tác giả:  Đỗ Lệnh Tuấn
Phát hành bởi: Bưu điện Việt Nam
Năm phát hành: 2019
2,000,000 đ
Tác giả : Đỗ Lệnh Tuấn
Số lượng
1
Cho vào giỏ
Tranh ghép bằng Tem:
Được ghép từ hàng nghìn con Tem cổ Bưu chính Quốc gia được các họa sỹ tỷ mỹ cắt ghép thành chân dung những bức tranh. Mang ý nghĩ chính trị Quốc gia rất lớn.
Đã được rất nhiều đơn vị nhà nước cũng như tư nhân dùng làm quà tặng đối ngoại cũng như kỷ niêm.
Tranh ghép bằng Tem được sản xuất và bán độc quyền tại Công ty Tem Bưu chính- chi nhánh Tổng Công ty Bưu điện Việt nam
Các bộ tem khác
Năm Quốc tế thiếu nhi 1979 Tem bán Năm phát hành: 1979
Đấu tranh thống nhất Tem bán Năm phát hành: 1963
Chủ tịch Hồ Chí Minh (in đè) Tem bán Năm phát hành: 1954
Chủ tịch Hồ Chí Minh (in đè) Tem trưng bày Năm phát hành: 1954
Tranh ghép bằng tem: Bác Hồ Tem trưng bày Năm phát hành:
Trang 1 2 3 4