Chia sẻ
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác giả : Trần Huy Khánh
Phát hành bởi : Bưu điện Việt Nam
Năm phát hành : 1975 Còn trong kho : 1000 tem
16,364
20,455
Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) - Lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tôn vinh là "Anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất” năm 1987.

Để mãi luôn ghi nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem "Chủ tịch Hồ Chí Minh"./.
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác giả:  Trần Huy Khánh
Phát hành bởi: Bưu điện Việt Nam
Năm phát hành: 1975
16,364 đ
Tác giả : Trần Huy Khánh
Số lượng
1
Cho vào giỏ
Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) - Lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tôn vinh là "Anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất” năm 1987.

Để mãi luôn ghi nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem "Chủ tịch Hồ Chí Minh"./.
Các bộ tem khác
Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tem phổ thông) Tem trưng bày Năm phát hành: 2007
Tết trồng cây Tem bán Năm phát hành: 1981
Chủ tịch Hồ Chí Minh Tem bán Năm phát hành: 1975
Trang 1 2 3 4