Chia sẻ
Kỷ niệm lần thứ 25 ngày thành lập nước (02/9/1945 - 1970)
Tác giả : Trần Huy Khánh, Nguyễn Thế Hùng, Trịnh Quốc Thụ
Phát hành bởi : Bưu điện Việt Nam
Năm phát hành : 1970 Còn trong kho : 1000 tem
26,182
32,727
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời long trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Khoảnh khắc thiêng liêng với hình ảnh nổi bật Chủ tịch Hồ Chí Minh và ngày 02/9 lịch sử đã được thể hiện qua mẫu tem "Kỷ niệm lần thứ 25 ngày thành lập nước (02/9/1945 - 1970)" do Bưu điện Việt Nam phát hành nhân kỷ niệm Quốc khánh 02/9, đánh dấu từng chặng đường phát triển của đất nước. Đây cũng là cách mà ngành Bưu điện mong muốn lưu giữ và nhắc nhở thế hệ sau về sự kiện lịch sử trọng đại này./.
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Kỷ niệm lần thứ 25 ngày thành lập nước (02/9/1945 - 1970)
Tác giả:  Trần Huy Khánh, Nguyễn Thế Hùng, Trịnh Quốc Thụ
Phát hành bởi: Bưu điện Việt Nam
Năm phát hành: 1970
26,182 đ
Tác giả : Trần Huy Khánh, Nguyễn Thế Hùng, Trịnh Quốc Thụ
Số lượng
1
Cho vào giỏ
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời long trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Khoảnh khắc thiêng liêng với hình ảnh nổi bật Chủ tịch Hồ Chí Minh và ngày 02/9 lịch sử đã được thể hiện qua mẫu tem "Kỷ niệm lần thứ 25 ngày thành lập nước (02/9/1945 - 1970)" do Bưu điện Việt Nam phát hành nhân kỷ niệm Quốc khánh 02/9, đánh dấu từng chặng đường phát triển của đất nước. Đây cũng là cách mà ngành Bưu điện mong muốn lưu giữ và nhắc nhở thế hệ sau về sự kiện lịch sử trọng đại này./.
Các bộ tem khác
Kỷ niệm những ngày lịch sử Tem bán Năm phát hành: 1987
Làm theo lời Bác Hồ dạy Tem bán Năm phát hành: 1968
G. Ti-tốp sang thăm Việt Nam Tem bán Năm phát hành: 1962
Trang 1 2 3 4