Đảng ta không phải trên trời rơi xuống, mà ở trong xã hội cũ thực dân phong kiến. Đảng cũng ở trong xã hội. Đảng là do nhiều người cách mạng hợp lại, cho nên dù với sự rèn luyện theo chủ nghĩa Mác - Lênin, Đảng có nhiều ưu điểm, nhưng cũng không tránh khỏi khuyết điểm. Truyền thống của Đảng ta tốt, nhưng cái xấu trong xã hội cũ đã ảnh hưởng đến từng cá nhân đảng viên. Khuyết điểm nhiều, ít, to, nhỏ khác nhau. Nguyên nhân là vì trình độ thấp, vì không thật thà nghiêm khắc tự phê bình”.

“Đảng phải rất mạnh, rất trong sạch. Lấy đồng hồ làm ví dụ: bộ máy đồng hồ phải chạy đều, muốn chạy đều phải sạch sẽ.

Đảng muốn trong sạch, mạnh mẽ thì mỗi bộ phận, mỗi đảng viên phải trong sạch, mạnh mẽ”.

Vậy ai là người lau đồng hồ cho đồng hồ sạch? Tự mỗi người.

Nếu ai đó không có kiến thức kỹ thuật về đồng hồ, không “dám” mạnh dạn hy sinh tháo đồng hồ ra lau, hãy nhờ người khác. Nếu sợ không dám nhờ thì quần chúng nhân dân, tập thể, công luận, nhà nước, pháp luật giúp họ lau chùi đồng hồ cho sạch để đồng hồ chạy cho đều, không xảy ra tình trạng ậm ạch, báo sai giờ, chết vặt. Năm mới xin chúc đồng hồ của các bạn sạch sẽ, góp phần để cái đồng hồ lớn chạy đều. Xin nói thêm, tất cả những câu trong ngoặc kép của bài này là do Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn chúng ta từ năm 1955 đấy.

Trích từ cuốn sách “Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà” NXB Thông tin và Truyền thông xuất bản.