Ngày 29 tháng 5 năm 1955, báo Nhân dân đưa tin bảy giờ tối hôm qua, Trường Đại học Nhân dân Việt Nam đã làm lễ khai giảng một cách trọng thể. Đến dự có Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng, ông Tôn Quang Phiệt, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Lương Bằng, Vương Thừa Vũ, Trần Duy Hưng…

Hồ Chủ tịch đến. Những tiếng hoan hô, những tràng vỗ tay vang lên…

Người khuyên nhủ các sinh viên noi gương sáng của các thanh niên anh hùng như La Văn Cầu, Nguyễn Thị Chiên, các thanh niên chiến sĩ như Lê Văn Phát, Nguyễn Trọng Thủy....

Mấy chục năm sau, toàn văn bài nói của Người tối hôm ấy được đưa vào bộ “Hồ Chí Minh, toàn tập”. Chúng tôi xin trích một đoạn Bác nói với các thanh niên - chiến sĩ - sinh viên:

Trước hết phải yêu Tổ quốc, yêu nhân dân. Phải có tinh thần dân tộc vững chắc, và tinh thần quốc tế đúng đắn. Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã làm cho mình những gì? Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà. Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào. Thanh niên cần phải chống tâm lý tự tư tự lợi, chỉ lo lợi ích riêng và sinh hoạt riêng của mình. Chống tâm lý ham sung sướng và tránh khó nhọc. Trong xã hội cũ có nhiều nọc độc nó làm hại thanh niên. Nhất là văn hóa độc ác của Mỹ, nó dùng mọi cách như sách báo, phim ảnh, v.v... để làm cho thanh niên hư hỏng, trụy lạc. Thậm chí một số thanh niên hóa ra lưu manh, trộm cắp, cờ bạc”.

Khi đọc đến những lời dạy trên, một nhà giáo dục phát biểu:

- Cứ như là Cụ Hồ nói ngày hôm nay.

Trích từ cuốn sách “Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà” NXB Thông tin và Truyền thông xuất bản.